Media

Barn och ungdomar kommer att engagera sig i samhällsfrågor och bli medvetna om sina sociala färdigheter, genom diskussioner, filmer, debatter m.m. Barn och ungdomar kommer lära sig att använda modern media.

Webbdesign (12+ år)

Ungdomarna kommer att lära sig grundläggande kunskaper i HTML och CSS för att skapa en egen hemsida genom kodning.

Filmskapande (9+ år)

En aktivitet där vi jobbar med en filmidé, skapar manus och dialoger, filmteknik och sedan redigering. Filmerna kommer att publiceras på olika plattformar när de är klara.

Podcast (12+ år)

Ungdomarna har möjlighet att medverka i en podcast som kommer att kunna höras på hemsidan. I Podcasten bjuder vi in gäster för diskussioner i flera olika teman.

Fotografering

En aktivitet som går igenom tekniker i fotografering, Bildredigering m.m. Aktiviteten kopplas ihop med de andra medieaktiviteterna, som webbdesign och kvartalsblad.

Debatt (12+ år)

Ungdomarna lär sig att diskutera aktuella samhällsfrågor för att sedan samlas i en stor debatt med inbjudna gäster och publik.

Kvartalsblad (12+ år)

Fyra gånger per år så ger Rapatac ut ett nyhetsblad. Här ger vi ungdomarna möjlighet att medverka i skapandet av den där de får jobba med artiklar, bilder ock källkritik.