Våra sju ledord

De sju ledorden sammanfattar Rapatacs värdegrund och de utgör grunden till vårt förhållningssätt. De är viktiga och ger stabilitet. Ledorden är väl implementerade i verksamheten. Sju ord som är enkla att förstå. Sju ord som var och ett, och alla tillsammans, är laddade med massor av innebörd i form av förväntningar och krav, men också kärlek och trygghet.


Respekt – grunden för alla goda relationer

Vi Ser värdet i varje människa

Gemenskap – vänskap och samhörighet stärker individen

Vi inser Vikten av att göra saker tillsammans

Tillit– förtroende till sig själv och andra stärker individen

Vi lär oss Lita på vår förmåga, men också på varandra

Ansvarstagande – ansvar krävs för att uppnå sina mål och visioner

Vi vet att vi måste lägga ner tid för att uppnå våra mål

Attraktion – att vara en del av Rapatac ska vara attraktivt, det ska vara ett privilegium att få delta

Alla ska känna stolthet över att få vara med

Relation – en personlig relation till aktiviteterna/människorna medför delaktighet

– Vi värnar om varandra och vår omgivning

Engagemang – ­attraktion och relation skapar det engagemang individen behöver för att ta hand om sina intressen

Vi brinner för det vi gör!