Programmering

Barnen får grundläggande kunskaper inom spel byggande av dataspel genom att arbeta i programmet Scratch vilket passar nybörjare som avancerade deltagare.

Spelutveckling – Scratch (7-9 år)

Scratch är uppbyggt av visuella block som byggs ihop som ett pussel, för att barn på ett enkelt sätt ska kunna skapa sig en förståelse för grunderna till programmering. Scratch syftar till att på ett kreativt och utforskande sätt lära ut grunderna i programmering och vänder sig till barn och unga 8-16 år. Med Scratch kommer vi jobba med att återskapa en mängd av de klassiska spelen som gjorts genom tiderna bl.a. Snake, Bomberman, Pacman, Asteroids med flera.