För vårdnadshavare

Du är den viktigaste förebilden!

För oss är du en viktig samarbetspartner. Tillsammans kan vi skapa en meningsfull fritid för ditt barn, där vi har fokus på det lustfyllda lärandet. Rapatac grundades för att hjälpa barn och ungdomar vi finns här för er, ta gärna kontakt med oss.