Rapatacs program inom musik och media

Ljud och språk är en betydelsefull del i den mänskliga kommunikationen. I vårt program inom musik och media får barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor genom musik, sång och text.

Under ledning av yrkesverksamma artister, får de möjlighet att bli inspirerade, skapa unika verk och utvecklas konstnärligt, enskilt och i grupp. Här kan vi också experimentera och skapa egna musik eller ljudspår med hjälp av dj-boxar och mixar i musikstudio. I musikstudion finns även möjlighet att spela in radio och podcasts.

I centren arbetar vi även med redaktionellt arbete i redaktionen. Här erbjuds möjlighet att arbeta med bild och media i olika former, som att redigera foton och affischer, spela in och redigera egenproducerade filmer/TVprogram samt publicera egentryckta tidningar och b/v-loggar. Aktiviteterna är även speciellt anpassade för att utmana barn och ungdomar i alla åldrar i syfte att medvetandegöra olika samhällsfrågor och källkritik, som sociala medier och internet.

I takt med att teknikfärdigheterna utvecklas blir kunskaper i digitalisering också allt viktigare i samhället. Programmering på ett lekfullt sätt gör sedan barn och ungdomar medvetna om hur den digitala världen är utformad, som internet, Appar och spel, samt ger dem möjligheten att i framtiden kunna påverka hur denna värld ska användas.

Vi ställer frågor, tolkar och samtalar om hur mycket i vår vardag som styrs av olika program. Därefter testar, lyfter och konstruktivt utvecklar vi varandra för att lära oss av varandra. Här får deltagarna möjlighet att bli inspirerade och utvecklas utifrån sina egna förmågor, behov och uttryck samt hitta motivation till att vilja utvecklas vidare utifrån deras personliga intressen.

Vi driver en egen redaktion!

Här jobbar vi med

  • Musik, sång och text
  • Dj- och musikproduktion
  • Media, foto, film
  • Redaktion, tryck
  • Pod, hemsida, sociala medier, blogg
  • Kodning, Appar, spelutveckling

Våra kärnaktiviteter


Individ och samhällsprogrammet

Rapatac arbetar ur ett holistiskt perspektiv där helhetssynen på barn och unga är mycket viktig.

Rapatacs rörelseprogram

Att röra på sig ger flera positiva hälsoeffekter, både kort- och långsiktigt som barn och vuxen, exempelvis blir det lättare att koncentrera sig, vara uthållig och ta till

Rapatacs kreativa program

Rörelser, dans, drama och teater är kreativa uttrycksformer där man får kännedom om bland annat sin

Musik och media

Ljud och språk är en betydelsefull del i den mänskliga kommunikationen. I vårt program inom musik och media får barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sina tankar och

Naturvetenskap och teknik

I samhället får teknik allt större betydelse och det ställs därmed krav på att utveckla goda kunskaper och färdigheter inom teknikområdet.

Torget

Entrén med vår reception har en viktig funktion i Rapatacs aktivitetscenter. Varje barn och ungdom som kliver in möts av vuxna som tar emot dem.

Skolprogram

Vi erbjuder skolklasser att ta del av vårt skolprogram. Besöken är en integrerad del av ordinarie undervisning, de ger möjlighet att stärka de förmågor som står beskrivna

Studieverkstad

Studieverkstan ger barn och unga möjlighet att förlänga tiden för lärandet mot skolans kunskapskrav. Här erbjuds individuellt utformat skolstöd för de som behöver och