MS Robot 10+

I den här aktiviteten bygger vi och programmerar robotar i Lego setet EV3, här får deltagarna kännedom om hur robotar fungerar i vardagen, hur sensorer används och hur man löser uppgifter med robotar.